28.06.2022 Pierwsza licytacja ruchomości

KM 2171/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 28.06.2022r. o godz. 11:00

odbędzie się pod adresem Nowy Sącz ul. Marii Konopnickiej 30/8 pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 
Opis licytowanej ruchomości
samochód osobowy wielozadaniowy Land Rover Freelancer, rok 2001 VIN: SALLNABE81A317940 nr rej. KN 6061F, kolor czarny, diesel   6 000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w  dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.K O M O R N I K

Maksymilian Szostek