WŁAŚCIWOŚĆ

 

"Komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art. 10." (art. 8.1)

 

"Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik." (art. 8.2)

 

Wierzyciel zgodnie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771 z póź. zm.) ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

 

1) o egzekucję z nieruchomości;

 

2) o wydanie nieruchomości;

 

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

 

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

 

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

"W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika." (art. 10.2 i 3.)

 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Nowym Sączu:

  • Miasto Nowy Sącz
  • Miasto i Gmina Stary Sącz
  • Miasto i Gmina Muszyna
  • Miasto i Gmina Krynica Zdrój
  • Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój
  • Gminy: Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Rytro.