Licytacje nieruchomości

 • 27.01.2022 Pierwsza licytacja nieruchomości

  Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Nowym Sączu przy ul. Bohaterów Orła Białego, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 96/8 w 115 obrębie ewidencyjnym miasta, o powierzchni 0,1273 ha. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr NS1S/00146986/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 • 19.01.2022 Pierwsza licytacja nieruchomości

  Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca część stawu położona w miejscowości Podrzecze, w gminie Podegrodzie - powiat nowosądecki, województwo małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 410/2 o powierzchni 0,49 ha, objęta księgą wieczystą nr NS1S/00031004/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 • 26.11.2021 Druga licytacja nieruchomości

  nieruchomość gruntowa położona w Moszczenicy Niżnej składająca się z niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 48/12 stanowiącą część dojazdu do obiektu ubojni oraz zabudowana działka ewidencyjna nr 48/20 zabudowę stanowi budynek usługowy (obiekt ubojni) o łącznej powierzchni 0,2400 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1S/00087851/6 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych

 • 25.11.2021 Pierwsza licytacja nieruchomości

  - niezabudowana działka ewidencyjna nr 61/4 o łącznej powierzchni 0,0500 ha położona Roztoce Ryterskiej Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1M/00018807/4 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie
  - niezabudowana działka ewidencyjna nr 61/5 o łącznej powierzchni 0,1000 ha położona Roztoce Ryterskiej Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1M/00021595/8 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie