Licytacje nieruchomości

  • 05.10.2022 Pierwsza licytacja nieruchomości

    nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Berest, gminie Krynica Zdrój, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 106/1 o powierzchni 0,32 ha, - zabudowaną budynkiem o charakterze mieszkalnym-jednorodzinnym. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1M/00021941/9 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie

  • 23.09.2022 Pierwsza licytacja nieruchomości

    nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 235,25m2, położona w Chełmcu przy ul. Łączna 2A, stanowiąca działki ewidencyjne nr 459/8 oraz 459/9 o łącznej powierzchni 0,1800 ha. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr NS1S/00120593/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych

  • 11.08.2022 Druga licytacja nieruchomości

    nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Berest, gminie Krynica Zdrój, stanowiąca niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 106/3 o powierzchni 0,7000ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1M/00021941/9 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie