Licytacje nieruchomości

 • 22.05.2023 Pierwsza licytacja nieruchomości

  nieruchomość gruntowa stanowiąca działki ewidencyjne nr 615/2, 617/2, 619 o łącznej powierzchni 1,2202 ha, położona w Przydonicy – gmina Gródek nad Dunajcem, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta księgą wieczystą nr NS1S/00059302/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka o nr ew. 615/2 o pow. 0,5202 ha zabudowana jest starym drewnianym budynkiem gospodarczym nadającym się do rozbiórki. Działki ew. nr 617/2 i 619 o łqcznej pow. 0,7 ha stanowią niezabudowane działki gruntu.

 • 21.04.2023 Pierwsza licytacja nieruchomości

  Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Kadczy 49, stanowiąca działkę ewidencyjną numer 346 o powierzchni 100m2, obręb Kadcza [Nr 0014], gmina Łącko, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym ze strychem, bez podpiwniczenia, o powierzchni użytkowej 81,81 m2. Budynek mieszkalny wybudowany z przekroczeniem granic działki ew. 346. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr NS1S/00134882/7 przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 • 20.04.2023 Pierwsza licytacja nieruchomości

  - lokal stanowiący odrębną nieruchomość obejmujący lokal mieszkalny oznaczony numerem 3 o powierzchni użytkowej 33,00m2, znajdujący się na I piętrze budynku wielorodzinnego, położonego w Nowym Sączu przy ul. Dwernickiego 4. Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego została założona księga wieczysta nr NS1S/00118508/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
  -udział 2/28 części w prawie własności lokalu garażowego – garażu czternastostanowiskowego powierzchni użytkowej 292,47 m2 – odpowiadający miejscu postojowemu nr 3 znajdującego się na -1 kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w Nowym Sączu przy ul. Dwernickiego 4. Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego została założona księga wieczysta nr NS1S/00118588/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 • 04.04.2023 Druga licytacja nieruchomości

  nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Berest, gminie Krynica Zdrój, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 106/1 o powierzchni 0,32 ha, - zabudowaną budynkiem o charakterze mieszkalnym-jednorodzinnym. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1M/00021941/9 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie