Licytacje nieruchomości

 • 18.11.2021 Pierwsza licytacja nieruchomości

  nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Czyrna gminie Krynica-Zdrój składająca się z działek ewidencyjnych nr 210/8 o łącznej powierzchni 0,4100 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1M/00027846/5 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie

 • 25.11.2021 Pierwsza licytacja nieruchomości

  - niezabudowana działka ewidencyjna nr 61/4 o łącznej powierzchni 0,0500 ha położona Roztoce Ryterskiej Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1M/00018807/4 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie
  - niezabudowana działka ewidencyjna nr 61/5 o łącznej powierzchni 0,1000 ha położona Roztoce Ryterskiej Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1M/00021595/8 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie

 • 25.11.2021 Pierwsza licytacja nieruchomości

  nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Piwnicznej-Zdrój składająca się z działki ewidencyjnej nr 2653 o łącznej powierzchni 0,0780 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1M/00030989/3 w Sadzie Rejonowym w Nowym Sączu, X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie

 • 27.10.2021 Pierwsza licytacja nieruchomości

  nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Bilsko, gm. Łososina Dolna, powiat nowosądecki, która objęta jest księgą wieczystą nr NS1S/00135898/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca: zabudowaną fundamentami działkę ewidencyjną nr 209/5 o pow. 0,10 ha oraz niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 209/11 o pow. 1,3286 ha.

 • 06.10.2021 Pierwsza licytacja nieruchomości

  nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno - usługowym położona w miejscowości Bilsko gm. Łososina Dolna, opisana w KW NS1S/00048689/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, stanowiąca działkę o powierzchni 0,0700 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 85/1.

 • 20.08.2021 Pierwsza licytacja nieruchomości

  grunt Skarbu Państwa oddany w użytkowanie wieczyste oraz budynek na nim zlokalizowany stanowiący odrębną nieruchomość oraz urządzenia stanowiące odrębny przedmiot własności należące do dłużnika. Nieruchomość ta położona jest w miejscowści Złockie gmina Muszyna i posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie o numerze NS1M/00011859/4.