Licytacje nieruchomości

 • 14.07.2022 Pierwsza licytacja nieruchomości

  nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Nawojowej, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 183/2 o powierzchni 0,07 ha. Nieruchomość zabudowana wolnostojącym, murowanym budynkiem mieszkalnym, piętrowym o powierzchni użytkowej 146,04 m2 oraz budynkiem garażowo - gospodarczym o powierzchni zabudowy 27 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr NS1S/00034286/8 przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 • 01.07.2022 Pierwsza licytacja nieruchomości

  Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 80,80 m2, położona w Łącku pod numerem porządkowym 421, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 1572/2 o powierzchni 0,0600 ha w obrębie ewidencyjnym Łącko, gmina Łącko, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta księgą wieczystą nr NS1S/00039836/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

 • 26.05.2022 Pierwsza licytacja nieruchomości

  nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Librantowa, gmina Chełmiec składająca się z działek ewidencyjnych nr 382/1, 382/2, 382/3, 382/4, 382/5, 382/6, 382/7, 382/8 o łącznej powierzchni 0,9966 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1S/00145426/3 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych.

 • 19.05.2022 Pierwsza licytacja nieruchomości

  nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Berest, gminie Krynica Zdrój, stanowiąca niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 106/3 o powierzchni 0,7000ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1M/00021941/9 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie